ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:MRC building in Vientiane (Laos).jpg|thumb|สำนักงานคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เวียงจันทร์ สปป. ลาว]]
 
คณะกรรมาธิการ[[แม่น้ำโขง]] ([[ภาษาอังกฤษ]] : Mekong River Commission : MRC) เป็นองค์การร่วมมือระหว่างรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและประสานงาน จัดการและพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยแผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่าง ๆ และให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และให้คำแนะนำด้านนโยบาย
336

การแก้ไข