ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสวัสดิการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ทั้งหมดนี้สรุปจากข้อมูลบางส่วนในหนังสือ "[http://www.pcpthai.org/ebook/welStpam.pdf รัฐสวัสดิการ ทางเลือกที่ดีกว่าประชานิยมของไทยรักไทย]" โดย ใจ อึ๊งภากรณ์ และเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
 
 
----
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state "Welfare State" in Wikipedia]
 
[http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=4357&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai บทสัมภาษณ์ : คุยเรื่อง ‘รัฐสวัสดิการ 101’ กับ ‘จอน อึ๊งภากรณ์’]
 
[http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lifeinsweden&group=3&month=07-2006&date=10&blog=2 เล่าเรื่อง'รัฐสวัสดิการสวีเดน'จากคนไกลบ้าน]
ผู้ใช้นิรนาม