ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอเวน คอยล์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| caps3 = 123
| goals3 = 50
| caps4 = 25454
| goals4 = 12
| caps5 = 20438
| goals5 = 1125
| caps6 = 20479
| goals6 = 11225
| caps7 = 20447
| goals7 = 11210
| caps8= 2045
| goals8 = 1122
| caps9 = 20445
| goals9 = 11229
| caps10 = 20436
| goals10 = 11220
| caps11 = 2043
| goals11 = 1120
| caps12 = 20423
| goals12 = 11213
| caps13 = 20433
| goals13 = 11214
| caps14 = 20416
| goals14 = 1120
| totalcaps = 559 |totalgoals = 230
| nationalyears1 = 1971–1986
5,294

การแก้ไข