ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอเวน คอยล์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| goals10 = 112
| caps11 = 204
| goals1goals11 = 112
| caps1caps12 = 204
| goals12 = 112
| caps13 = 204
| goals1goals13 = 112
| caps1caps14 = 204
| goals14 = 112
| caps1 = 204
| goals1 = 112
| caps1 = 204
| goals1 = 112
| totalcaps = 559 |totalgoals = 230
| nationalyears1 = 1971–1986
5,294

การแก้ไข