ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์"

(เอาอายุออก)
* เพลง "[[จับปูดำขยำปูนา]]"
* เพลง "[[รักลวง]]"
* เพลง "[[จากยอดดอย]]" ฯลฯ
* เพลง นวลแสงจันทร์ (จาก [[เกาะสวาทหาดสวรรค์]] ร้องคลอกับ [[อรัญญา นามวงศ์]] เฉพาะในแผ่นลองเพลย์ของภาพยนตร์เรื่องนี้) ฯลฯ
 
== ผลงานทางด้านวิชาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม