ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| ผู้สถาปนา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = สายสะำพายสายสะพายพร้อมดารา , ดวงตราพร้อมดารา , ดวงตรา , เหรียญทอง , เหรียญเงิน (8 ชั้น)
| สถานะ = ยังพระราชทาน
| ประธาน = พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
# ดวงตรา มีลักษณะอย่างตริตาภรณ์มงกุฎไทย แต่มีขนาดย่อมกว่า บุรุษใช้ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สตรีใช้ห้อยแพรแถบผุกเป็นรูปแมลงปอ
* '''ชั้นที่ 5''' '''เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)''' ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทยรถาภรณ์มงกุฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
# ดวงตรา มีลักษณะและการประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทยรถาภรณ์มงกุฎไทย
* '''ชั้นที่ 6''' '''เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)''' ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทยรถาภรณ์มงกุฎไทย ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
# เหรียญ เป็นเหรียญเงินกลมกะไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อม ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." เบื้องบนมีจุลมงกุฎ การประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทยรถาภรณ์มงกุฎไทย
* '''ชั้นที่ 7''' '''เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)''' ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทยรถาภรณ์มงกุฎไทย ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
# เหรียญ เป็นเหรียญเงินกลม มีลักษณะอย่างเหรียญทองมงกุำฎไทยทองมงกุฎไทย การประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทยรถาภรณ์มงกุฎไทย
 
สำหรับพระราชทานสตรี จะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ
364,955

การแก้ไข