ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

* [[อักษรเทวนาครี]]
* [[การเขียนคำทับศัพท์]]
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/002/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี], ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 2 ง. 8 มกราคม 2550. หน้า 1
 
{{การเขียนคำทับศัพท์โดยราชบัณฑิตยสถาน}}
[[หมวดหมู่:การทับศัพท์|ฮินดี]]
130,350

การแก้ไข