ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล''' หรือในชื่อเดิม '''โรงเรียนราฟาแอล''' เป็นโรงเรียนใน[[จังหวัดสมุทรปราการ]] เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่ [[ถนนท้ายบ้าน]] [[ตำบลปากน้ำ]] [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ|อำเภอเมือง]] โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของวัดโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ของ[[ศาสนาคริสต์]] นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]ตั้งอยู่ข้างบริเวณริม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างวัด โบสถ์คาทอลิกปากน้ำ (วัดโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2430<ref>[http://www.catholic.or.th/archive/archbkk/church/church1/archbkk14.html วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)] อัครสังฆมณฑลมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ</ref> เปิดสอนเฉพาะเด็กคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี ฯพณฯ ท่านสังฆราช[[มุขนายก]][[เรอเนแปร์โรสเน แปโร]] เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีวิวัฒนาการ การเปิดสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
 
* พ.ศ. 2489 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 1 - ประถมปีที่ 4
* พ.ศ. 2510 เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 2
* พ.ศ. 2511 เปิดสอนชั้นระดับมัธยมปีที่ 3
* พ.ศ. 2523 ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับ[[เขตมิสซังกรุงเทพฯ|สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ]]
* ปัจจุบัน โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 6 ชั้น ชื่อว่า อาคารเรอเนแปร์รอส เป็นอาคารเรียนที่มีความทันสมัย ด้วยห้องประกอบการต่างๆมากมาย
 
ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ ใน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 
== รายชื่อครูใหญ่และเจ้าอาวาสวัดอธิการโบสถ์ ==
* บาทหลวงบุญไทย สิงห์เสน่ห์ (2505-2522)
* บาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม (2522-2527)