ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ประชาคมยุโรป''' ({{lang-en|European Community}}) ก่อตั้งเมื่อ [[25 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1957]] ภายใต้[[สนธิสัญญาโรม]] ในชื่อ '''ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป''' (European Economic Community) ก่อนจะตัดคำว่า "เศรษฐกิจ" ออกไปเมื่อ ค.ศ. 1992 ซึ่งทำให้ประชาคมยุโรปกลายเป็น 1 ใน 3 เสาหลักของ[[สหภาพยุโรป]]
'''ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป''' ({{lang-en|European Economic Community, EEC}}; บ้างเรียกสั้นเพียง '''ประชาคมยุโรป''' (European Community)) เป็นองค์การระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นด้วยทรรศนะที่จะทำให้เกิดบูรณาการทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งตลาดร่วม) ในบรรดาหกสมาชิกดั้งเดิมหกประเทศ ได้แก่ [[เบลเยียม]] [[ฝรั่งเศส]] [[เยอรมนี]] [[อิตาลี]] [[ลักเซมเบิร์ก]] และ[[เนเธอร์แลนด์]]
 
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจัดตั้งขึ้นโดย[[สนธิสัญญาโรม]] พ.ศ. 2500 ร่วมกับ[[ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป]] (ECSC) และ[[ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป]] (EURATOM) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นสถาบันหนึ่งใน[[ประชาคมยุโรป]] (European Communities) ภายใต้สนธิสัญญารวมประชาคม (Merger Treaty, หรือสนธิสัญญาบรัสเซลส์) พ.ศ. 2508
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปถูกจัดรวมเข้ากับสหภาพยุโรปเมื่อจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2536 โดย[[สนธิสัญญามาสตริกต์]] ถูกเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น ประชาคมยุโรป เพื่อสะท้อนถึงฐานนโยบายที่กว้างกว่าที่ครอบคลุมโดยสนธิสัญญา ประชาคมฯ ได้ประกอบเป็นเสาหลักแรกของสามเสาหลักสหภาพยุโรปกระทั่งยุบไปใน พ.ศ. 2552 โดย[[สนธิสัญญาลิสบอน]] ซึ่งผนวกอดีตเสาหลักสหภาพยุโรปและให้เหตุผลว่า สหภาพยุโรปจะ "เข้าแทนที่และรับช่วงต่อประชาคมยุโรป" ข้อนี้ว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งมีอยู่ก่อน พ.ศ. 2536
== สมาชิก ==
ประเทศสมาชิก มี 12 ประเทศคือ
* เบลเยี่ยม
== ประวัติ ==
{{โครง-ส่วน}}
 
== อนาคต ==
 
[[ธรรมนูญยุโรป]]ที่จะประกาศใช้ในอนาคต จะรวมประชาคมยุโรป และเสาหลักอีก 2 ข้อ (นโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงร่วม กับ ความร่วมมือทางด้านยุติธรรม) เข้าด้วยกันกับ[[สหภาพยุโรป]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==