ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

สันตะสำนัก
(Robot: zh:教皇国 is a good article)
(สันตะสำนัก)
“รัฐพระสันตะปาปา” เป็นหนึ่งในรัฐทางประวัติศาสตร์ของอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 จนกระทั่งอิตาลีรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันในปี [[ค.ศ. 1861]] โดยการนำของ[[ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย]] (หลังจากนั้นรัฐพระสันตะปาปาก็ยังมีอยู่จนปี ค.ศ. 1870) รัฐพระสันตะปาปาเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของ[[พระสันตะปาปา]] ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดมีอาณาบริเวณที่ครอบคลุมบริเวณประเทศอิตาลีสมัยใหม่ที่รวมทั้ง[[โรมานยา]], [[มาร์เค]], [[อุมเบรีย]] และ[[ลาซิโอ]] อำนาจในการปกครองนี้เรียกว่า [[อำนาจการปกครองของพระสันตะปาปา]] (Temporal power) ที่ตรงข้ามกับอำนาจทางศาสนา
 
“Papal States” มักจะเป็นคำที่นิยมมากกว่า ส่วน “Papal State” มักจะใช้กับ[[นครรัฐวาติกัน]]ซึ่งเป็นอาณาบริเวณภายในตัวกรุงโรม นครรัฐวาติกันก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 เพื่อให้เป็น[[สังฆมณฑลศักดิ์สิทธิ์สันตะสำนัก]] (Holy See) ของพระสันตะปาปาที่เป็นรัฐอิสระ
 
== อ้างอิง ==