ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Octahedron80/รายชื่อไอพีของไอเอสพี"

ยุบแล้วเรียงไม่ได้
(ยุบแล้วเรียงไม่ได้)
| 125.25.250.0 || 125.25.250.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.xxx1.0 || 125.27.xxx1.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.7.0 || 125.27.7.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.15.0 || 125.27.15.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.21.0 || 125.27.21.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.22.0 || 125.27.22.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.25.0 || 125.27.25.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.27.0 || 125.27.27.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.36.0 || 125.27.36.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.60.0 || 125.27.60.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.66.0 || 125.27.66.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 125.27.199.0 || 125.27.199.255 || totnet || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
|-
| 180.180.0.0 || 180.180.255.255 || TOT-AS-AP || {{แถบสี|#0099FF}} TOT
130,832

การแก้ไข