ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอมิเรต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{เริ่มอ้างอิง}}
ก. {{gap|0.5em}} {{Note|Horse}} ที่ถูก คำ '''"emirate"''' อ่านว่า "อะเมียริต" (/əˈmɪərɪt/), "เอเมียริต" (/eɪˈmɪərɪt/) หรือ "อะเมียเรต" หรือ "เอเมียเรต" (-eɪt) และ '''"amirate"''' อ่านว่า "อะอาเมียริต" หรือ "อะอาเมียเรต" ขณะที่ '''"emir"''' อ่านว่า "อะเมียร์" (/əˈmɪər/) หรือ "เอเมียร์" (/eɪˈmɪər/)
{{จบอ้างอิง}}
 
38,884

การแก้ไข