ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระราชินีอินซอง ตระกูลปาร์ค แห่งนาจู (인성왕후 박씨)
 
'''พระสนม'''
*พระสนมซุกบิน จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง
*พระสนมฮเยบิน จากตระกูลจอง แห่งคยองจู
*พระสนมควีอิน จากตระกูลจอง แห่่งยอนอิล
*พระสนมรยังเจ จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง (รยังเจ คือ พระสนมขององค์รัชทายาท)
 
 
41

การแก้ไข