ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
|}}
'''พระมเหสีจองฮยอน''' 貞顯王后 พ.ศ. 2005 – 2073 หรือพระพันปีจาซุน (慈順大妃) พระมเหสีองค์ที่ 3 ใน[[พระเจ้าซองจง]](成宗) จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง เป็นธิดาของใต้ท้าวยุนโฮ(尹壕) และนางสกุลจอน จากยอนอัน (延安府夫人田氏)
 
'''พระราชประวัติ'''
'''จาซุน ฮวาฮเย โซอึย ฮึบซุก จองฮยอน วังฮู (慈順和惠昭懿欽淑貞顯王后)'''
 
พระมเหสีซุกจองฮยอนนั้นถือว่าเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ มีความอ่อนโยน และ สุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยังมีความกตัญญูต่อเจ้ากรมกลาโหม ซึ่งเป็นบิดายิ่งนัก เพราะเมื่อเจ้ากรมกลาโหมส่งนางเข้าไปเป็นพระสนมในวัง ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี พระสนมซุกยอนก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเจ้ากรมกลาโหมซึ่งเป็นบิดา และการที่พระสนมซุกยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปียินซูจนได้ขึ้นถึงตำแหน่งมเหสีนั้น ก็ด้วยความภักดีที่มีต่ออดีตมเหสีโซวา ไม่ร่วมมือในการขับไล่พระมเหสีโซวาเหมือนเหล่าสนมอื่น ถือเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังพระมเหสียุนซุก จองฮยอนได้รับการถวายยศเป็น พระมเหสีจองฮยอน และในภายหลังนางก็ได้ขึ้นเป็น พระพันปีจาซุน พระราชมารดาของพระเจ้าจุงจง
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์โชซอน]]
41

การแก้ไข