ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อารยธรรมมายา"

ชาวมายาไม่ได้ทำนายไว้ว่าโลกจะอวสาน แตเพราะปฏิธินของมายาสิ้นวันในวันนั้นต่างหาก
(ชาวมายาไม่ได้ทำนายไว้ว่าโลกจะอวสาน แตเพราะปฏิธินของมายาสิ้นวันในวันนั้นต่างหาก)
 
ชาวมายานับถือเทพเจ้ามาก และมีเทพเจ้ามากมาย ทั้งสุริยเทพ วสันตเทพ และมรณเทพ เทพเจ้าเหล่านี้ทรงโปรดปรานการเสวยเลือด ดังนั้นจึงมีพิธีบูชายัญด้วยชีวิตของหญิงพรหมจารี(บริสุทธิ์)เพื่อถวายเทพ <ref>http://www.ipst.ac.th/ThaiVersion/publications/in_sci/maya.html</ref>
 
และเนื่องในปี พ.ศ. 2555 นี้ ชนเผ่ามายาได้ทำนายกันว่า โลกจะถึงกาลอวสานในวันที่ 21 ธันวาคมปีนี้ ตามปฏิทินของชนเผ่ามายา เพราะดาวหาง อุกกาบาตจะชนโลก
 
== พีระมิด ==
ผู้ใช้นิรนาม