ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลภาษีอากร (ประเทศไทย)"

+ วิกิซอร์ซ
(+ วิกิซอร์ซ)
[[ไฟล์:ศาลภาษีอากรกลาง.jpg|thumb|สัญลักษณ์ประจำศาล]]
 
'''ศาลภาษีอากร''' เป็นศาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528<ref name=racha>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/120/46.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528] [[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 102 ตอนที่ 120 ลงวันที่ [[5 กันยายน]] [[พ.ศ. 2528]]</ref> มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี[[ภาษีอากร]] ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก[[คดีแพ่ง]]ทั่วไป เพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐอันเนื่องมาจากการเก็บภาษีอากร การอุทธรณ์ในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากรให้อุทธรณ์ไปยัง[[ศาลฎีกา]] ไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี<ref name=racha/>
 
ปัจจุบันมีศาลภาษีอากร จำนวน 1 แห่ง คือ ศาลภาษีอากรกลาง เปิดทำการในวันที่ [[7 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/087/1.PDF พระราชกฏษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลภาษีอากรกลาง พ.ศ. 2529]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 87 ลงวันที่ [[21 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]</ref>
 
== อำนาจพิจารณาคดี ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
{{ wikisource | 1 = พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ | 2 = พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 }}
 
* [http://www.taxc.coj.go.th เว็บไซต์ศาลภาษีอากรกลาง]
 
38,884

การแก้ไข