ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์ยูลิอุส-เกลาดิอุส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| parent house =
| titles = [[จักรพรรดิ]] แห่ง [[จักรวรรดิโรมัน]]
| many emperorking = 5 พระองค์
| founder = [[ออกุสตุส ซีซาร์]]
| final ruler = [[เนโร]]
ผู้ใช้นิรนาม