ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ภาค 4 มี 4 จังหวัด คือ [[นครสวรรค์]] [[พิจิตร]] [[กำแพงเพชร]] [[เพชรบูรณ์]]
* ภาค 5 มี 4 จังหวัด คือ [[สุโขทัย]] [[พิษณุโลก]] [[ตาก]] [[อุตรดิตถ์]]
* ภาค 6 มี 5 จังหวัด คือ [[ลำปาง]] [[เชียงราย]] [[พะเยา]] [[แพร่]] [[น่าน]]
* ภาค 7 มี 3 จังหวัด คือ [[เชียงใหม่]] [[ลำพูน]] [[แม่ฮ่องสอน]]
 
662

การแก้ไข