ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

| '''ลำดับ'''</br><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.</br>คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| rowspan=2 bgcolor= | '''3'''<br><small>(4,5)</small> || rowspan=2| [[ไฟล์:kasem.jpg|100px|]] || rowspan=2| '''[[เกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 ของไทย|41]]''' || [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2522]] || [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]]
|-
| colspan=4| '''[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]''' || [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] || [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3'''<br><small>(6)</small> || [[ไฟล์:kasem.jpg|100px]] || '''[[เกษม สุวรรณกุล]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย|47]]''' || [[6 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2534]] || [[22 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
ผู้ใช้นิรนาม