ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ขอให้กล้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{แนวปฏิบัติ}}
{{กล่องแนวปฏิบัติ}}
ชุมชนชาววิกิแนะนำให้ผู้ใช้มีความ '''กล้า''' ในการเขียน และแก้ไขบทความ [[วิกิพีเดีย]]จะพัฒนาได้รวดเร็ว ก็ต่อเมื่อแต่ละคนกล้าที่จะเข้ามา[[แม่แบบ:มาช่วยกัน|ช่วยเหลือกัน]] คนหนึ่งแก้เนื้อความ คนหนึ่งแก้ไวยากรณ์ คนหนึ่งเพิ่มข้อมูล และอีกหลายๆคนช่วยกันดูว่าภาษาที่ใช้นั้น กระชับและมีความหมายได้ใจความ ง่ายต่อการอ่านหรือไม่ การแก้ไขบทความเป็นสิ่งที่กระทำได้ และเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้ คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นที่คุณพบได้ด้วยตนเองแทนที่จะถามว่า "'ทำไมหน้าเหล่านี้จึงไม่มีการปรับปรุง'" ก่อนแก้ไขก็อย่าลืมดูเกี่ยวกับ [[วิกิพีเดีย:มารยาทในวิกิพีเดีย|มารยาทในวิกิพีเดีย]] การแก้วิกิพีเดียก็เหมือนดังชื่อ [[วิกิ]] ที่มีความหมายว่า เร็วๆ ไวๆ (ในภาษาฮาวาย) คิดได้เมื่อไร ก็เขียนเลยเมื่อนั้น จะช่วยให้วิกิพีเดียเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 
[[ภาพ:Be Bold Thai 2 200px.png|left]]
== ดูเพิ่ม ==
* [[วิกิพีเดีย:การแก้ไขหน้า|การแก้ไขหน้า]]
* [[แม่แบบ:มาช่วยกัน|มาช่วยกัน]]
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}