ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวหมาเล็ก"

'''กลุ่มดาวสุนัขเล็ก''' เป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของ[[ทอเลมี]] และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดย[[สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล]] เข้าใจว่าเป็นตัวแทนสุนัขของนายพราน[[โอไรออน (เทพนิยาย)|โอไรออน]] (ดู [[กลุ่มดาวนายพราน]] [[กลุ่มดาวสุนัขใหญ่]] และ[[กลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ]]) กลุ่มดาวสุนัขเล็กมี[[ดาวโพรซิออน]] [[รายชื่อดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด|ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 8]] ในท้องฟ้ากลางคืนเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ[[สามเหลี่ยมฤดูหนาว]]
== รายชื่อดาวและความส่องสว่างปรากฏ ==
1.*[[α CMi|ดาวโพรซิออน|α CMi]] ความส่องสว่างปรากฏ 0.34,
2.*[[β CMi]] ความส่องสว่างปรากฏ 2.89,
3.*[[γ CMi]] ความส่องสว่างปรากฏ 4.33
 
{{กลุ่มดาวโดยทอเลมี}}
76

การแก้ไข