ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

สัปดาห์เดียวยังดูไม่ออก
(ล็อก วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ: หน้าสำคัญ ([edit=autoconfirmed] (ตลอดกาล) [move=autoconfirmed] (ตลอดกาล)))
(สัปดาห์เดียวยังดูไม่ออก)
สมาชิกปัจจุบันของ คอต. ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2555)
 
คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา และอนุญาโตตุลาการอาจ{{color|green|ทำงานอยู่}}หรือ{{color|red|ไม่ว่างทำงาน}}ก็ได้ ในการนี้ <span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>นั้น รวมถึง อยู่ระหว่างพักร้อน, มิได้เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงสัปดาห์เดือนที่ผ่านมา หรือได้ประกาศว่า ตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย
 
:;<big style="color:green">อนุญาโตตุลาการทำงานอยู่</big>
148,196

การแก้ไข