ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสงค์ หวลประไพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
**จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีพุทธศักราช 2498 จาก[[โรงเรียนวิสุทธรังษี]] โรงเรียนประจำ[[จังหวัดกาญจนบุรี]]ก่อนที่จะสอบเข้า[[โรงเรียนเตรียมนายร้อยทหารบก]] ชั้นปีที่ 2 ปีพุทธศักราช 2501 และสำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] ชั้นปีที่ 5 เมื่อปีพุทธศักราช 2506
*การศึกษาภายหลังเข้ารับราชการ
**โรงเรียนสารวัตรทหารแห่งกองทัพบกสหรัฐอเมริกา [[Fort Gordon]][http://www.gordon.army.mil/], Georgia พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 (ทุน MAP)
**โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 50 (พ.ศ. 2513)
 
57

การแก้ไข