ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสงค์ หวลประไพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พลเอกประสงค์ หวลประไพ''' เกิดวันที่ [[11 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2482]] เป็นบุตรของ นายจำเนียร นางหลุย หวลประไพ ที่อยู่เติบโตในชีวิตราชการในเหล่าสารวัตรทหาร(สห.)และใน[[กองทัพภาคที่ 2]] มาโดยตลอด มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งหน่วยงานทหารเพื่อเป็นกำลังหลักในการปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และปราบปรามผู้มีอิทธิพลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองปฏิบัติการทางกฎหมาย โดยบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกองปราบปรามในขณะนั้น ไปจนถึงการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์โดยใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 [http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA351333]
 
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร เมื่อ 28 มกราคม 2530[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/102/2.PDF] จนกระทั่งปลดเกษียณ ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2540 โดยหลังเกษียณราชการ พลเอกประสงค์ หวลประไพ ยังคงช่วยปฏิบัติราชการแผ่นดินเป็นที่ปรึกษาและหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงจะเป็น [[จปร.10]] รุ่นเดียวกับ [[ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา|พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]], [[ปรีชา โรจนเสน|พลเอกปรีชา โรจนเสน]] เคยเป็นที่ปรึกษาของ[[สนั่น ขจรประศาสน์|พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์]] ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]]
57

การแก้ไข