ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

#[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ|วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ]] เป็นที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์
#[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง|วิทยาเขตเพาะช่าง]] จัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
#[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล|วิทยาเขตวังไกลกังวล]] เป็นที่ตั้งคณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมและท่องเที่ยว
 
==การแบ่งส่วนราชการ==
ผู้ใช้นิรนาม