ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรวจพิจารณาในประเทศไทย"

+ วิกิซรอ์ซ
(ลืมเอาป้ายแก้ภาษาออก)
(+ วิกิซรอ์ซ)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{wikisourceวิกิซอร์ซ|ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครอง พ.ศ. 2520}}
{{wikisource| 1 = หนังสือศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ กห ๐๔๐๗.๔๕/๑ | 2 = หนังสือศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ กห 0407.45/1 เรื่อง การปิดกั้นเว็บไซต์ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน}}
* [http://www.bangkokbiznews.com/2007/05/03/WW06_0602_news.php?newsid=67222 ข่าวการต่อต้านการเซ็นเซอร์จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ]
 
38,884

การแก้ไข