ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประจำเดือน"

== ตัวอย่างขนาดยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ==
* Diclofenac 25,50 มิลลิกรัม วันละ3 ครั้ง เมื่อมีอาการ
* '''Mefanamic acid''' 500 มิลลิกรัมรับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
* '''Ibuprofen''' 400 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
* '''[[Paracetamol]]''' 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด เมื่อมีอาการ ไม่เกิน 8 เม็ดต่อ 1 วัน
ผู้ใช้นิรนาม