ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา
**เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว(圣穆皇后唐括氏)
***องค์ชายห้า จินฮุ่ยจง หวันเอี๋ยนซงจุ๋น พระบิดาของ[[จักรพรรดิจินซีจง]](五子、嫡长子金徽宗完颜宗峻,名 绳果)
***องค์ชายเจ็ด อ๋องเฟิง หวันเอี๋ยนซงเฉา(七子丰王完颜宗朝,名 乌烈 (列蒲阳虎))
***อ๋องเจ๋า หวันเอี๋ยนซงเจี้ย(赵王完颜宗杰,名 没里野)
ผู้ใช้นิรนาม