ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
* อธินันท์ อ่ำบุญ, บรรณาธิการ. 2540. ''' อสีติสํวจฺฉรํ 80 ปี พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสลเถระ) 26 พฤศจิกายน 2540'''.เชียงใหม่: กลางเวียงกลางพิมพ์.
 
[[หมวดหมู่:ชาวบุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ|พุทธพจนวราภรณ์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
371,665

การแก้ไข