เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต
{{เกิดปี|2496}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:ชาวบุคคลจากกรุงเทพมหานครนคร‎‎]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
358,535

การแก้ไข