ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทรรศน์ของรัสเซิลล์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  15 ปีที่แล้ว
ปฏิทรรศน์รัสเซลล์ ถูกย้ายไปเป็น ปฏิทรรศน์ของรัสเซิลล์ แล้ว
(ปฏิทรรศน์รัสเซลล์ ถูกย้ายไปเป็น ปฏิทรรศน์ของรัสเซิลล์ แล้ว)
2,436

การแก้ไข