Danieliness

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{บาเบล-12|th|mfa|ar-4|sw-3|en-3|msa-2|id-2|ths-2|de-1|fr-1|he-1|no-1}}
 
'''Daniel Iness''' [http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=Danieliness&dbname=thwiki_p เขียนบ่อยไหม]
'''Daniel Iness'''
 
หน้าใหม่ พบเจออะไรที่เข้าท่า ก็เรียบเรียงเขียนมาให้อ่านกัน มีอะไรก็แนะนำด้วยนะครับ เพราะยังไม่ค่อยคุ้นกับระบบ
 
คิดว่าตนเองเป็น'''[[นักบูรพคดี]]'''ที่สนใจในเรื่องของตะวันออกกลางและประเทศไทย จบอักษรศาสตร์'''[[ภาษาตะวันออกกลาง]]'''จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน[[ยุโรป]] และเคยศึกษาที่ประเทศ[[ประเทศอังกฤษ|อังกฤษ]] ปัจจุบันเป็นนักเขียน และนักแปลวรรณกรรมยุโรปและตะวันออกกลาง บางครั้งเรียกตัวเองว่าเป็น [http://en.wikipedia.org/wiki/Arabist Arabist]หรืออาจเรียกเป็นภาษาไทยว่า [[นักอาหรับคดี]]
2,195

การแก้ไข