ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
|}}
'''พระมเหสีจองฮยอน''' 貞顯王后 พ.ศ.2005 – 2073 หรือพระพันปีจาซุน (慈順大妃) พระมเหสีองค์ที่ 3 ใน[[พระเจ้าซองจง]](成宗) จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง เป็นธิดาของใต้ท้าวยุนโฮ(尹壕) และนางจอน จากยอนอัน (延安府夫人田氏)
'''พระมเหสีจองฮยอน''' จากตระกูลยุน ในพระเจ้าซองจง (정현왕후) หรือพระนามเดิมคือ '''ยุนซุกยอน''' แห่งปาร์คคยอง เป็นธิดาของเจ้ากรมกลาโหม ยุนโฮ ผู้ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อ[[พระเจ้าซองจง]]เป็นอันมาก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าซองจง เจ้ากรมกลาโหมยุนโฮ จึงได้เสนอชื่อยุน ชางนยอนเป็นพระสนม และได้แต่งตั้งเป็นพระสนมอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา
 
'''พระราชประวัติ'''
อุปนิสัยของนางเป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา สนิทสนมกับพระสนม[[ยุนโซฮวา]]เป็นอย่างมาก ครั้นพระสนมยุนโซฮวาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสียุน นางก็ยังมีความซื่อสัตย์ต่อพระมเหสียุนอย่างไม่เสื่อมคลาย ต่อมาเมื่อพระมเหสียุนถูกถอดยศ [[พระพันปียินซู]]ก็ได้สนับสนุนสนมซุกยอนขึ้นเป็นพระมเหสี นางได้ดูแลและเอาใจใส่ [[องค์ชายวอนจา]] พระโอรสของอดีตมเหสียุน ราวกับลูกแท้ๆของตัวเอง หลังจากนั้นพระนางได้ประสูติพระธิดา 2 พระองค์คือ องค์หญิงซุนซุก และองค์หญิงชินซุก และได้ประสูติองค์ชายจินซอง หรือ[[พระเจ้าจุงจง]]อีกด้วย
พระองค์ประสูติวันที่ 26 เดือน 8 ปีมะเมีย ตามปฏิทินจันทรคติของ[[พระเจ้าเซโจ]] ที่เมืองซินชาง ในขณะที่พ่อของพระองค์ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองซินชาง จึงได้ตั้งชื่อว่า ยุน ชางนยอน(昌年) ตามนามสกุลยุนของบิดา พระองค์และเสด็จย่าของพระเจ้าซองจงหรือพระมเหสีจองฮี(พระอัยยิกาจองฮี)ก็มาจากตระกูลยุน แห่งพาพยองเช่นเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองค่อนข้างห่างไกล ,พระบิดาของพระมเหสีจองฮี คือ ยุน ซึงรเย (尹承禮) ,และพระมเหสีจองฮยอนมีปู่ทวด คือ ยุนซึงซุน (尹承順) เป็นพี่ชายของพ่อพระมเหสีจองฮี ,พระนางและอดีตพระมเหสียุน(ยุนโซฮวา)เคยเป็นพระสนมมาก่อนเหมือนกัน ในรัชสมัยพระเจ้าซองจงวันที่ 14 เดือน6 ปีที่4 (พ.ศ.2016) ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นพระสนมซุกอึย ในขณะที่พระองค์พระชนมายุเพียง 12 ปี ,ต่อมาในปี 11 วันที่8 เดือน11 (พ.ศ.2023) พระมเหสียุน ถูกปลดออกจากตำแหน่ง และได้เลือกให้พระองค์ขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ พระมเหสีจองฮยอน ,ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่ของพระอัยยิกาจองฮีและพระพันปีอินซู ,เดือน3 ปี19 รัชสมัยของพระเจ้าซองจง พระมเหสีจองฮยอนได้พระสูตรพระโอรส '''องค์ชายจินซอง''' (ต่อมาเป็น[[พระเจ้าจุงจง]]) และรับ[[องค์ชายยอนซัน]]เป็นโอรสบุญธรรม นอกจากจะให้ประสูติองค์ชายจินซองแล้ว ยังได้ประสูตรพระธิดาอีก 2 พระองค์ คือ '''องค์หญิงซุนซุก (順淑公主) และองค์หญิงซินซุก (慎淑公主)'''
ต่อมา
 
พระมเหสีซุกยอนนั้นถือว่าเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและรูปสมบัติ มีความอ่อนโยน และ สุภาพเรียบร้อย อีกทั้งยังมีความกตัญญูต่อเจ้ากรมกลาโหม ซึ่งเป็นบิดายิ่งนัก เพราะเมื่อเจ้ากรมกลาโหมส่งนางเข้าไปเป็นพระสนมในวัง ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี พระสนมซุกยอนก็ไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเจ้ากรมกลาโหมซึ่งเป็นบิดา และการที่พระสนมซุกยอนได้รับความเอ็นดูจากพระพันปียินซูจนได้ขึ้นถึงตำแหน่งมเหสีนั้น ก็ด้วยความภักดีที่มีต่ออดีตมเหสีโซวา ไม่ร่วมมือในการขับไล่พระมเหสีโซวาเหมือนเหล่าสนมอื่น ถือเป็นคุณธรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังพระมเหสียุนซุกยอนได้รับการถวายยศเป็น พระมเหสีจองฮยอน และในภายหลังนางก็ได้ขึ้นเป็น พระพันปีจาซุน พระราชมารดาของพระเจ้าจุงจง
ผู้ใช้นิรนาม