ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจินไท่จู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: no:Wanyan Agūda)
พระราชอนุชาจึงขึ้นครองราชย์เป็น[[จักรพรรดิจินไท่จง]]
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
=พระบิดา พระมารดา และพระเชษฐาอนุชา=
* พระราชบิดา :หวันเอี๋ยนเหอลี่เป่า(完颜劾里钵)
* พระราชมารดา :อี๋เจี่ยนฮองเฮา จากสกุล นาล่าน(翼简皇后拏懒氏)
* พระเชษฐา :จินคังจง หวันเอี๋ยนฮู่หย่าซู๋(金康宗完颜乌雅束)
*พระอนุชา อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไต๋(魏王完颜斡带)
**อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไต๋(魏王完颜斡带)
*พระอนุชา พระเจ้า*[[จักรพรรดิจินไท่จง]] หวันเอี๋ยนอู่ฉี่หม่าย(金太宗完颜晟,名 吴乞买)
*พระอนุชา *อ๋องเลี้ยว หวันเอี๋ยนเซี๋ยเย่(辽王完颜杲,名 斜也)
*พระอนุชา อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อไซ๋(卫王完颜斡赛)
*พระอนุชา *อ๋องลู่เว๋ย หวันเอี๋ยนหว๋อเจ่อหวันเอี๋ยนหว๋อไซ๋(王完颜斡)
**อ๋องลู่ หวันเอี๋ยนหว๋อเจ่อ(鲁王完颜斡者)
*พระอนุชา *อ๋องฮ๋าน หวันเอี๋ยนอู่กู๋ไน่(汉王完颜乌故乃)
*พระอนุชา อ๋องลู่ หวันเอี๋ยนตูมู่(鲁王完颜阇母)
*พระอนุชา *อ๋องอี๋ลู่ หวันเอี๋ยนช้าล๋าหวันเอี๋ยนตูมู่(王完颜查剌阇母)
**อ๋องอี๋ หวันเอี๋ยนช้าล๋า(沂王完颜查剌)
*พระอนุชา *อ๋องยุ๋น หวันเอี๋ยนอู่ตัวปู่(郓王完颜昂,名 吾都补)
==ฮองเฮา พระสนม และพระโอรสธิดา==
*เชิงหมู่ฮองเฮาจากสกุลต้างกั๋ว(圣穆皇后唐括氏)
#**องค์ชายห้า จินฮุ่ยจง หวันเอี๋ยนซงจุ๋น พระบิดาของพระเจ้าจินซิจง(五子、嫡长子金徽宗完颜宗峻,名 绳果)
#**องค์ชายเจ็ด อ๋องเฟิง หวันเอี๋ยนซงเฉา(七子丰王完颜宗朝,名 乌烈 (列蒲阳虎))
#**อ๋องเจ๋า หวันเอี๋ยนซงเจี้ย(赵王完颜宗杰,名 没里野)
*กวงอี๋ฮองเฮาจากสกุลเป้ยหม่าน(光懿皇后裴满氏)
#**องค์ชายใหญ่ อ๋องเลี้ยว หวันเอี๋ยนซงก๋าน พระบิดาของพระเจ้าจินเต๋อจง(长子辽王完颜宗干,名 斡本(海陵王时为金德宗,金世宗时降为辽王))
*ฉินเซี๋ยนฮองเฮาจากสกุลเฮอเซ่อลี่(钦宪皇后纥石烈氏)
#**องค์ชายรอง อ๋องซ๋ง หวันเอี๋ยนซงหว๋าง(二子宋王完颜宗望,名 斡离不)
#**องค์ชายหก อ๋องเฉิน หวันเอี๋ยนซงจุ๋น(六子陈王完颜宗隽,名 讹鲁观)
#**อ๋องเฉิ้น หวันเอี๋ยนเอ้อลู่(沈王完颜讹鲁)
*ซวนเซี๋นฮองเฮาจากสกุลปู๋ซ๋าน(宣献皇后仆散氏)
#**องค์ชายสาม จินรุ๋ยจง หวันเอี๋ยนซงเอี้ยว (三子金睿宗完颜宗尧,名 讹里朵)
#**อ๋องบิน หวันเอี๋ยน เอ้อลู่ตัว(豳王完颜讹鲁朵)
*พระสนมหยวน(乌古论元妃)
#**องค์ชายสี่ อ๋องเลี้ยง หวันเอี๋ยนซงบี๋(四子梁王完颜宗弼,名 兀术)
#**องค์ชายแปด อ๋องเว๋ย หวันเอี๋ยนซงเฉี้ยง (八子卫王完颜宗强,名 阿鲁)
#**องค์ชายเก้า อ๋องซู่ หวันเอี๋ยนซงหมิ่น(九子蜀王完颜宗敏,名 阿鲁补)
*พระสนมเสี่ยวชวง(萧崇妃)
#**อ๋องจี๋ หวันเอี๋ยนซี้นี้เลี๋ย(纪王完颜习泥烈)
#**อ๋องซี หวันเอี๋ยนนิ้งจี้(息王完颜宁吉)
#**อ๋องจู่ หวันเอี๋ยนอ๋านซุน(莒王完颜燕孙)
*เนี้ยงจี่อ ตู้ นู่ เค่อ(娘子独奴可)
#**อ๋องเย๋ หวันเอี๋ยนหว๋อฮู(邺王完颜斡忽)
 
 
ผู้ใช้นิรนาม