ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

→‎ประวัติ: +เก็บกวาดด้วยสจห.
(→‎ประวัติ: Move Category)
(→‎ประวัติ: +เก็บกวาดด้วยสจห.)
== ประวัติ ==
 
เกิดที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เป็นลูกชายคนที่หกของนายเดชชัยและนางโบ้ตัว จิตสุทธิภากร เจ้าของโรงหล่อเหล็กขนาดเล็กๆ ในตลาดปากน้ำโพ ช่วงเด็ก มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไปที่โตขึ้น อยากเป็นวิศวกร จึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบ ม.ศ. 3 จากโรงเรียนโชติรวี ก่อนจะเข้ามาสอบคัดเลือก เพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] พญาไท และสอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่[[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง]] ได้ตามที่ตั้งใจ เมื่อศึกษาจบแล้ว ได้ออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ที่[[ธนาคารกสิกรไทย]] สำนักงานใหญ่ เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้าเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ The University of Toledo, Ohio. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 2 ปี
 
กลับมาเมืองไทย เนื่องจากคุณพ่ออยากให้ลูกคนหนึ่งรับราชการ จึงสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการที่สำนักสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม [[กระทรวงคมนาคม]] ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับ 4 ได้เพียงหนึ่งเดือน รสช.ทำการปฏิวัติ จึงถูกยืมตัวไปทำงานเป็นคณะทำงานของคุณสาริน สกุลรัตนะ ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยที่ท่าน[[นุกูล ประจวบเหมาะ]] เป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน รับราชการอยู่ประมาณ 5 ปี ก่อนจะลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวให้กับครอบครัว ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผู้จัดการ บริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกยางสีข้าว สำหรับใช้ในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศเกือบสิบประเทศทั่วโลก
 
เนื่องจากเป็นคนที่สนใจด้านการเมืองมาตั้งแต่เด็ก โดยมักจะติดตามข่าวสารด้านการเมือง และชอบที่จะไปฟังการปราศรัยอยู่เสมอๆ ดังนั้น ระหว่างที่ทำธุรกิจอยู่นครสวรรค์ เมื่อมีการเลือกตั้งระดับประเทศครั้งใด ก็จะอาสาลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ใช้ความพยายามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนมาประสบความสำเร็จ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และอีกครั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งหมด 2 สมัย
* ประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-ฟิลิปปินส์
* ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 
 
[[หมวดหมู่:ชาวนครสวรรค์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
{{โครงชีวประวัติ}}
58,494

การแก้ไข