ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชรินทร์ มั่นปาน"

 
== ประวัติ ==
พัชรินทร์ มั่นปาน เกิดเมื่อวันที่ [[1 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2502]] ที่[[อำเภอดำเนินสะดวก]] [[จังหวัดราชบุรี]] เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ กับนางทองดี มั่นปาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาไทย และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จาก[[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
 
ด้านชีวิตครอบครัว ได้หย่าขาดจากคู่สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน<ref>[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201110012024470.pdf บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางพัชรินทร์ มั่นปาน]</ref>
54,767

การแก้ไข