ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวเขาแดนลาว"

แก้ไขเล็กน้อย+ใส่โครง
(แก้ไขเล็กน้อย+ใส่โครง)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางภาคเหนือที่ติดกับพรมแดนไทย-พม่า (ไม่ใช้ลาวตามชื่อ)
{{ช่วยดูหน่อย}}
'''เทือกเขาแดนลาว''' เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่ติดกับพรมแดนไทย-พม่า (ซึ่งไม่ใช้ได้ติดกับประเทศลาวตามชื่อ)
 
{{โครงภูมิศาสตร์}}
35,491

การแก้ไข