ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวเขาแดนลาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{สั้นมาก}})
เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางภาคเหนือที่ติดกับแดนพรมแดนไทย-พม่า (ไม่ใช้ลาวตามชื่อ)
{{สั้นมาก}}
เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางภาคเหนือที่ติดกับแดนลาว
ผู้ใช้นิรนาม