ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธเนศวร์ เจริญเมือง"

* M.A. (Russian Area Studies) Georgetown University , Washington, D.C., 2528
* Ph.D. (Comparative Politics) Northern Illinois University, Dekalb, IL. 2532<ref>หนังสือ 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540</ref>
 
<br />
== ผลงานวิชาการ ==
* เสิ้อหม้อห้อมไม่ใช่สัญลักษณ์ของคนเมือง .2535
5

การแก้ไข