ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธเนศวร์ เจริญเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติการศึกษา ==
* โรงเรียนอนุบาลบ้านครูวัฒนา
ร.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
* ป.1-2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย
<br />
* ป.3-ม.ศ.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
M.A. (Russian Area Studies) Georgetown University , Washington, D.C., 2528
* 12<sup>th</sup> Grade Pacific Grove High School, Calif.
<br />
* ร.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517
Ph.D. (Comparative Politics) Northern Illinois University, Dekalb, IL. 2532<ref>หนังสือ 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540</ref>
* M.A. (Russian Area Studies) Georgetown University , Washington, D.C., 2528
* Ph.D. (Comparative Politics) Northern Illinois University, Dekalb, IL. 2532<ref>หนังสือ 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540</ref>
<br />
== ผลงานวิชาการ ==
5

การแก้ไข