ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โจรสลัด"

 
== โจรสลัดในอดีต ==
[[ประวัติศาสตร์]]ของโจรสลัด สามารถย้อนหลังได้ถึง 1,400 ปีก่อน[[คริสตศักราช]] เมื่อในบริเวณ[[ทะเลเอเจียน]] และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอเรเนียน มีชนพื้นเมือง 2 ชนชาติ คือ [[Liiyrian|อิลลีเรียน]] และ [[Tyrrenian|ไทร์เรเนียน]] ที่ปล้นเรือสินค้าของชาว[[ฟินิเชีย|ฟีนีเชียน]] เป็นประจำ และจับเอาเด็กทั้งชายและหญิงไปขายเป็น[[ทาส]]อีกด้วย
 
ราว 300 ปีก่อนคริสตศักราช โจรสลัดอิลลีเรียนซึ่งอาศัยอยู่ทางตะวันตกของ[[คาบสมุทรบอลข่าน]] ได้ขยายอิทธิพลไปใน[[ทะเลเอเดรียติก]] ซึ่งทำให้[[อาณาจักรโรมัน]]ทนไม่ไหว ในปี 168 ก่อนคริสต์ศักราช กองทัพโรมันจึงยกกำลังไปปราบดินแดนอิลลีเรียจนราบคาบ และยึดเป็นเมืองขึ้นทำให้ขบวนการโจรสลัดสงบลงชั่วขณะ
ผู้ใช้นิรนาม