ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ลบหมวดหมู่:รัฐสลังงอร์สำเร็จแล้ว; เพิ่มหมวดหมู่:บุคคลจากรัฐสลังงอร์สำเร็จแล้ว using [[Help:Ga...
(ลบหมวดหมู่:รัฐสลังงอร์สำเร็จแล้ว; เพิ่มหมวดหมู่:บุคคลจากรัฐสลังงอร์สำเร็จแล้ว using [[Help:Ga...)
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์มาเลเซีย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากรัฐสลังงอร์]]
{{lifetime|1898|1960}}
 
94,496

การแก้ไข