เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

! [[กิโล]]<ref name="royin">[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]</ref>
! [[เมกะ]]<ref name="royin" />
! [[จิกะ]],<br>[[กิกะ]]<ref name="royin" />
! [[เทระ]]<ref name="royin" />
! [[เพนตะ]]
130,269

การแก้ไข