เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

! [[เดคา]]
! [[เฮกโต]]
! [[กิโล]]<ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]</ref>
! [[กิโล]]
! [[เมกะ]]<ref name="royin" />
! [[เมกกะ]]
! [[กิกะ]]<ref name="royin" />
! [[เทระ]]<ref name="royin" />
! [[เพนตะ]]
! [[เอกซะ]]
130,253

การแก้ไข