ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|nationality = อังกฤษ
|ethnicity = อังกฤษ
|known_for =
|known_fornotable_works = [[ปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์]], [[ทฤษฎีความรู้]], [[Logical atomism]], [[theory of descriptions]], [[knowledge by acquaintance]]
| notable_works =
|education =
|alma_mater =