ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผนธุรกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ใส่ชื่อผู้ใช้ในบทความ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''แผนธุรกิจ'''เป็นแถลงการณ์อย่างเป็นทางการถึงชุดเป้าหมายทางธุรกิจ, เหตุผลที่เชื่อว่าจะสามารถบรรลุได้ และแผนการบรรลุเป้าหมายนั้น แผนธุรกิจยังอาจมีสารสนเทศพื้นหลังเกี่ยวกับองค์การหรือทีมที่พยายามบรรลุเป้าหมายนั้น
[[แผนธุรกิจ]] ([[Business Plan]]) คือ เครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผู้เปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกัน
 
แผนธุรกิจอาจยังตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และการประทับตราโดยผู้บริโภค ลูกค้า ผู้เสียภาษีหรือชุมชนที่ใหญ่กว่า เมื่อธุรกิจมีการสันนิษฐานว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเมื่อวางแผนร่วมทุนใหม่ ก็จำเป็นจะต้องมีแผนธุรกิจ 3 ถึง 5 ปี เพราะนักลงทุนจะมองหาผลตอบแทนรายปีของพวกเขาในกรอบเวลานั้น<ref>Pinson, Linda. (2004). '''Anatomy of a Business Plan: A Step-by-Step Guide to Building a Business and Securing Your Company’s Future''' (6th Edition). Page 20. Dearborn Trade: Chicago, USA.</ref>
ถ้าเปรียบว่าแผนที่ที่ดีย่อมจะให้รายละเอียดถนนหนทาง และทิศทางที่ชัดเจนแล้ว แผนธุรกิจก็ไม่ต่างกันในการที่จะให้รายละเอียดอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ร่วมลงทุนตัดสินใจได้ว่า ธุรกิจนั้นควรจะร่วมลงทุนด้วยหรือไม่ จากแผนธุรกิจจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนเข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างชัดเจน เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ แผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค และหนทางที่เตรียมการเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะใช้เงินลงทุนของตัวเอง ไม่ต้องการผู้ร่วมลงทุนหรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจก็ยังจำเป็นอยู่ดีเพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนที่ในการบอกทิศทางของการดำเนินกิจการในอนาคต
 
== อ้างอิง ==
[[ตัวอย่างแผนธุรกิจ]] คือ แผนธุรกิจตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบอย่างของการลงทุนทำธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางของการดำเนินธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:เอกสารธุรกิจ]]
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :
[https://sites.google.com/site/smesplannet/business_plan แหล่งรวมตัวอย่างแผนธุรกิจ]
 
[[en:Business plan]]
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
*SMEsplannet,'[http://www.smesplannet.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-business-plan/ แผนธุรกิจ]'
146,615

การแก้ไข