ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ยุโรป"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''บรรดาศักดิ์ยุโรป''' หมายถึงระบบชั้นและชั้นยศของขุนนางในทวีปยุโรป ปรากฎปรากฏมากที่สุดใน[[สหราชอาณาจักร]] [[สก็อตแลนด์]] [[บริเตนใหญ่]] และ[[ไอร์แลนด์เหนือ]] แต่ก็มีปรากฎปรากฏในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่น[[เดนมาร์ก]] หรือ[[สวีเดน]] เป็นต้น
 
ระบบยศของขุนนางทางฝั่งภาคพื้นยุโรปนี้ ไม่สามารถที่จะคิดเทียบเคียงกับระบบขุนนางของประเทศไทยได้เลย เพราะบรรดาศักดิ์ของยุโรปนี้เป็น'''[[ยศสืบตระกูล]]''' ซึ่งถ้าเป็นขุนนางในประเทศไทย (หรือสยาม) บรรดาศักดิ์นั้นจะคงอยู่เฉพาะตัวคนๆ นั้นเท่านั้น ไม่สืบทอดต่อไป
* ''ดูรายละเอียดเพิ่มที่ [[ยศสืบตระกูล]]''
 
== ลำดับชั้นยศ ==
ยศของขุนนางยุโรปนั้น จะมีอยู่ 5 ลำดับขั้นเรียงจากสูงสุดลงไปได้ดังนี้
# '''ดยุค''' (Duke)
# '''มาควิส''' (Marquess)
# '''เอิร์ล''' (Earl)
# '''วิสเคานท์''' (Viscount)
# '''บารอน''' (Baron)
 
เฉพาะลำดับยศใน 5 ชั้นนี้เท่านั้นที่จะถือว่าเป็น "เปียร์" และสามารถเข้าสภาขุนนางได้ ยศอื่นๆ เช่นลอร์ด เลดี้ เซอร์ ฯลฯ นั้นไม่ใช่เปียร์ แม้มีคำหน้าชื่ออย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ขุนนาง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้
 
== ยศและบรรดาศักดิ์ ==
เนื่องจากประเทศอังกฤษ (ต่อมาคือสหราชอาณาจักร) ได้แบ่งคนออกเป็น 3 ชนชั้นคือ
# '''พระเจ้าแผ่นดิน''' ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี<ref>หมายถึง King และ Queen ถ้าหากกษัตริย์ทรงเป็นพระราชินีนาถ เช่นในรัชกาลปัจจุบัน พระราชสวามีที่จะถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยจะต้องได้รับสถาปนาเป็น พระราชาคอนสอร์ท เท่านั้น (มีพระองค์เดียวคือพระราชาฟิลิปในสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1) หรือมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าชายพระราชสวามี (มีพระองค์เดียวเช่นกันคือเจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย) ถ้าหากไม่ได้เป็น King Consort หรือ Prince Consort แล้ว ไม่เข้าประเภทนี้ ดังเช่นปัจจุบันพระเจ้าแผ่นดินแห่งสหราชอาณาจักรหมายถึงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 พระองค์เดียว แต่หากในรัชกาลที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6และสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ</ref>
# '''ขุนนาง''' ขุนนางคือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นดยุค มาควิส เอิร์ล วิสเคานท์หรือบารอนอย่างใดอย่างหนึ่ง <ref>และจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงยศนั้นด้วยตัวเอง (in their own right) คือไม่ว่าจะด้วยการสืบตระกูลมาหรือได้รับการสถาปนาเอง ถ้าหากเป็นยศที่ใช้ในฐานะลูกหลานของเจ้าของยศนั้น ไม่ใช่การดำรงยศด้วยตัวเอง เข้าประชุมสภาขุนนางไม่ได้</ref>
# '''ประชาชน''' คือทุคนที่เหลือที่ไม่เข้าประเภท 1 และ 2 แม้ว่าจะมีคำนำหน้าชื่ออย่างไรก็เป็นประชาชนธรรมดา
 
ในเมื่อมีการแบ่งคนออกได้เป็น 3 ประเภทเช่นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มี [[พระราชวงศ์]]
 
== อ้างอิง ==
<references/>
 
35,491

การแก้ไข