ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรธรรมล้านนา"

* [http://www.omniglot.com/writing/lanna.htm รูปและการออกเสียงของอักษรล้านนา] {{en icon}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://se-ed.net/tua-mueng/ เว็บตั๋วเมือง]
* [http://art-culture.cmu.ac.th/ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
* [http://www.lannaworld.com/maung/lib_maung.htm แบบเรียนอักษรล้านนา ของ ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี]
 
{{อักษรพราหมี}}
571

การแก้ไข