เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 3801933 สร้างโดย 223.207.10.254 (พูดคุย)
|<math>\dot{a}, \ddot{a}, \acute{a}, \grave{a} \!</math>
|-
|<code>\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{xa} </code>
|<math>\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a} \!</math>
|-
130,240

การแก้ไข