ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์ วงศ์วรรณ"

(→‎อ้างอิง: Move Category)
[[หมวดหมู่:ชาวแพร่]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทย]]
1,566

การแก้ไข